Łączymy się, by rozszerzać granice poznania

XI Kongres Technologii Chemicznej66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Dni
Godzin
Minut
Sekund
O Kongresie
Seminar

Discover the latest trends and innovations in education. Join us for an enriching seminar experience.

New Trends

Discover the latest trends in education and stay ahead with our expert speakers. Join us to learn!

Workshops

Join interactive workshops with industry experts and enhance your skills at our education seminar.

Speaker Talks

Insightful talks from industry experts and academics on the latest trends in our education seminar.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej, który odbędzie się w dniach 16-19 września 2024 roku w Poznaniu.

Organizatorami Kongresu są: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej.

Cyklicznie organizowany Kongres Technologii Chemicznej jest najważniejszym spotkaniem technologów z całej Polski, zarówno z ośrodków akademickich, jak i z przemysłu. W 2024 roku spotkanie to będzie szczególne, ponieważ jednocześnie z Kongresem organizowany jest również 66. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Będzie to doskonała okazja do spotkania w Poznaniu i wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami reprezentującymi zróżnicowane obszary chemii.

Wspólna inicjatywa w zakresie organizacji w tym samym czasie Kongresu i Zjazdu PTChem będzie doskonałą platformą dla technologów i chemików do rozmowy, prezentacji wyników badań naukowych, merytorycznej dyskusji, czy inicjowania współpracy między uczelniami a przedstawicielami sektora gospodarczego. Wykłady wygłoszą najważniejsi przedstawiciele wzajemnie przenikających się dziedzin technologii i chemii.

W ramach Kongresu Technologii Chemicznej planowane jest także Forum Dyskusyjne dotyczące synergii nauki i przemysłu, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z rozwojem i przyszłością polskiego przemysłu chemicznego i pokrewnych gałęzi gospodarki. Są to niezwykle istotne kwestie, które wpisują się w strategię rozwoju przemysłu w Unii Europejskiej i powinny być uznawane za utylitarne dla rozwoju całego kraju. Dodatkowo dla Młodych Naukowców przewidziano „Forum młodych Technologów”.

Podczas Kongresu planowane są wykłady plenarne i sekcyjne, komunikaty ustne i sesja posterowa w ramach sześciu sekcji:

1. Procesy biotechnologiczne;

2. Technologie obiegu zamkniętego;

3. Praktyczne aspekty technologii chemicznej;

4. Technologie funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów;

5. Technologie konwersji i magazynowania energii – trendy i perspektywy;

6. Forum Młodych Technologów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w XI Kongresie Technologii Chemicznej.

Zapraszamy do Poznania!

Prelegenci Kongresu
Zapraszamy do wzięcia udziału w inspirujących wykładach na różne tematy prowadzonych przez naszych wybitnych prelegentów.
Lokalizacja
XI KTCh odbędzie się na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy do zapoznania się z lokalizacją Kongresu
Galeria Zdjęć
Zapraszamy do zapoznania się z kongresem dzięki zdjęciom i filmom w naszej galerii multimediów.
Ostatnie wpisy
pl_PLPolish